Utegruppen har fått ett tillskott i form av kaniner och höns, dessutom har de fått i uppdrag att sköta om gutefår.

De byter också namn från utegruppen till Lilla Välle.