INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUS

2020-03-25

Folkhälsomyndigheten:

Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se


Riktlinjer på Norrbyvälle:

För att undvika smitta:

  • God handhygien med tvål och vatten samt handsprit är viktigt. Att hålla extra avstånd till andra, minst en meter, är att rekommendera för att undvik droppsmitta.
  • Undvik folksamlingar, kommunala färdmedel, stora event, konserter, biografer, teatrar, stora varuhus, simhallar, gym med mera.
  • Om resor i Norrbyvälles regi ska göras, ska dessa vara förankrade i Norrbyvälles ledning.
  • Privata resor görs under eget ansvar. För närvarande avråder Utrikesdepartementet från resor till andra länder och Folkhälsomyndigheten från icke nödvändiga resor i Sverige.

För att undvika att smitta andra:

  • Vid symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, ska man stanna hemma och undvika sociala kontakter. Behöver man söka vård, ska man kontakta 1177, och följa deras rekommendationer.
  • Avstå från besök där det kan finnas risk att man blir smittad eller smitta andra.

Besöksstopp. Från Södertälje kommun har vi fått direktiv att införa besöksstopp på gruppboenden. Vi begränsar därför besöken till endast nödvändiga besök på alla våra boenden. Vänd dig till medarbetare på aktuell boendeenhet, så att nödvändiga besök kan genomföras på ett sätt som minimerar risk att sprida smitta.

Norrbyvälle följer fortlöpande utvecklingen och riktlinjerna kan komma att omprövas och revideras. Om smitta skulle uppstå på Norrbyvälle återkommer vi med uppdaterade riktlinjer. Skäve Lunch och Skäve Kafé håller stängt för gäster under några veckor framöver, för att vi vill bidra till att bromsa spridningen av viruset. Den dagliga verksamheten på Norrbyvälle håller öppet.