INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUS

2020-03-25

Folkhälsomyndigheten:

Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se


Riktlinjer på Norrbyvälle:

För att undvika smitta:

  • God handhygien med tvål och vatten samt handsprit är viktigt. Att hålla extra avstånd till andra, minst en meter, är att rekommendera för att undvik droppsmitta.
  • Undvik folksamlingar, kommunala färdmedel, stora event, konserter, biografer, teatrar, stora varuhus, simhallar, gym med mera.
  • Om resor i Norrbyvälles regi ska göras, ska dessa vara förankrade i Norrbyvälles ledning.
  • Privata resor görs under eget ansvar. 

För att undvika att smitta andra:

  • Vid symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, ska man stanna hemma och undvika sociala kontakter. Behöver man söka vård, ska man kontakta 1177, och följa deras rekommendationer.
  • Avstå från besök där det kan finnas risk att man blir smittad eller smitta andra.