De flesta aktiviteter sker utomhus.Observera att vid all vistelse inomhus gäller begränsat antal deltagare. Alla ska hjälpas åt att hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning. Välkommen!