Kontakt Basen

HANNA ALEXANDERSSON
Föreståndare
Kontor: 08-551 786 08
Mobil: 08-551 786 09
MAIL

RÖNNE OGLAND
Boendeansvarig
08-551 786 35
MAIL

Adress

BASEN
Logsjövägen 21 a
153 37 Järna

Norrbyvälle Servicebostäder-Basen

Sedan 2004 har vi kunnat erbjuda boendeformen servicebostad i Järna samhälle. Här bor man i egen lägenhet, integrerad i bostadsområdet Aspen.

Alla lägenheter ligger i nära anknytning till Järna centrum, med butiker och pendeltågsstation. Nära den egna lägenheten finns Basen, gemensamhetslokalen där vi gestaltar en social mötesplats för de boende. Medarbetarna utgår från Basen och finns tillgängliga alla morgnar, kvällar nätter och helger samt även under semestertid och långhelger. Bredvid Basen finns en lokal med gemensamt TV-rum, datorer samt en tvättmaskin.

Verksamheten bygger på att var och en skall få möjlighet att bygga upp en struktur kring sin egen vardag. Vi arbetar därför med noggranna individuella genomförandeplaner som man upprättar tillsammans med sin kontaktperson. Förutom det individuella stödet erbjuder vi gemensamma aktiviteter både inom och utanför verksamheten.

På samma sätt som i gruppbostaden är utgångspunkten att tillgången till en social gemenskap stärker varje individ. En förutsättning för boende i våra servicebostäder är att man har en ordnad daglig sysselsättning.

Vi erbjuder även personligt utformat stöd till personer som redan bor i egen lägenhet.