Kontakt Vita Huset

HANNA ALEXANDERSSON
Föreståndare
Kontor: 08-551 786 08
Mobil: 08-551 786 09
MAIL

RÖNNE OGLAND
Boendeansvarig
08-551 786 15
MAIL

Adress

VITA HUSET
Norrbyvälle gård
153 31 Järna

Norrbyvälle Gruppbostad – Vita huset

Under 2006 byggde vi om ett av våra elevhem till gruppbostad med fem platser. Sen tidigare fanns det varsamt renoverade Torpet med plats för en till två personer. Här bor man i egen lägenhet med omedelbar tillgång till stöd av medarbetare dygnet runt. Gruppbostaden är belägen på Norrbyvälle gård och erbjuder därmed en lantlig och rogivande miljö. Vi har försökt att gestalta även den inre miljön på ett tilltalande sätt.

Verksamheten är uppbyggd kring idén om att en social gemenskap stärker det individuella inom var och en. Det individuella stödet kompletteras därför med tillgången till en gestaltad gemenskap. De boende kan välja att tillreda och äta sina måltider i den egna lägenheten eller tillsammans med andra i de väl tilltagna gemensamma utrymmen som finns. Samma princip gäller för de aktiviteter som planeras.

En bärande utgångspunkt för verksamheten är att alla som bor i gruppbostaden skall få möjlighet att i hög grad påverka sin egen situation genom ett individuellt utformat stöd.