Utemiljö och husdjur!

 

Kontakt

MARTIN ERICSON
Föreståndare
08-551 786 55
MAIL

 

KARIN LANGSETH
Enhetsansvarig
Lilla Välle
08-551 786 69

Lilla Välle

Utemiljö och husdjur!

Utemiljögruppen arbetar intensivt under vår, sommar och höst med att vårda rabatterna. Man sköter om gräs, grus, häckar, träd och buskar. På Skäve finns även ett perennplockland, där framför allt våra verksamheter och boenden kan plocka blommor från tidig vår till sen höst, här lyser astrar och rosor, ofta ända in i november.

När växtligheten går i vila finns även möjlighet att arbeta med olika former av hantverk i denna trädgårdsgrupp. Under vinterhalvåret hjälps båda trädgårdsgrupperna åt, framför allt med skötseln av utemiljön, med olika vaktmästeriuppgifter, samt att förbereda nästa års odlings- och planteringssäsong. Man sköter om verktyg, sköter skottning, sandning och arbetar med ved och röjning av olika naturområden.

För framtiden önskar vi förädla fläderblommorna från de buskar och träd som finns på området. Redan nu är skörd och mustning av våra äpplen ett stort arbetsområde. För framtiden vill vi även utveckla förädlingen av äpplena.