Kontakt Välle Backe

HANNA ALEXANDERSSON
Föreståndare
Kontor: 08-551 786 08
Mobil: 08-551 786 09
MAIL

RÖNNE OGLAND
Boendeansvarig
08-551 78 615
MAIL

Adress

VÄLLE BACKE
Skäve 4
153 31 Järna

Välle Backe

Nära vår gruppbostad, i den lantliga miljön på Norrbyvälle ligger ett arkitektritat hus som rymmer tio servicebostäder med ett gemensamma lokaler i en närliggande villa. Vi ville skapa ett mellanting mellan våra servicebostäder i Järna samhälle och vår gruppbostad. Enkelt uttryckt kan denna boendeform beskrivas som servicebostäder med gruppbostadskaraktär.

Verksamheten utgör ett lyckat komplement till våra övriga boenden. Huset är ritat av arkitekt Walter Druml.