69198Norrbyvälle är en verksamhet som tar ställning för mångfald, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I vårt synsätt är människors olikheter en tillgång som vi ska ta vara på, och som är en viktig del i människors möjligheter till utveckling.

Vi gillar helt enkelt olika!